Молодежный портал города Атырау «ZhasАtyrau» — http://zhasatyrau.kz/